مسوولیت دولت های حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل

خلاصه ای از موضوع مسوولیت دولت های حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل که در نشست چهارم تازه های دانش حقوق در دانشگاه قم ارائه گردید به استحضار می رسد.

مقدمه
از زمان شروع درگیری ها در سوریه از سال 2011 کشورهای غربی و عربی به حمایت از شورشیان سوریه اقدام کردند که اوج این حمایت در شناسایی ائتلاف مخالفان سوریه از سوی 130 کشور بود. با ظهور داعش فصل جدیدی آغاز شد که به احتمال می رفت که کشورهای غربی و عربی به دلیل فعالیت تروریستی از آنها حمایت نکنند. هرچند ائتلاف بین المللی ضدداعش شکل گرفت اما شواهد بیانگر حمایت برخی کشورها از این جریان تکفیری است.
از نظر جمعیت علمای اسلامی عراق کشورهای عربستان سعودی از تونس، الجزائر، مغرب، مصر و لیبی حامیان داعش محسوب می شوند. یکی از معاونان خزانه داری آمریکا نیز نام اشخاصی که از داعش حمایت مالی می کنند را منتشر کرده است که عموما از عربستان هستند. اما بهترین مرجع شناخت کشورهای حامی جریان تکفیری کشورهای هدف اقدامات تروریستی این جریان به عنوان کشورهای ذی‌نفع است یعنی عراق، سوریه، ایران و حزب الله لبنان. از نظر آنها  دولت هایی چون امریکا، عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی حامیان اصلی داعش هستند.
طبق ماده 2 طرح مسوولیت بین المللی دولت ها «فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، بموجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و بعنوان نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی شود.» لذا برای بررسی مسوولیت این دولت‌ها ابتدا موضوع انتساب و سپس تخلفات بین‌المللی آنها بررسی می شود.

1- انتساب اقدامات جریان تکفیری به دولت های حامی
در اینجا پرسش این است که آیا حمایت از گروه های تکفیری از سوی دول غربی و عربی به اندازه ای هست که بتوان این اقدامات را منتسب به این دولت ها بدانیم؟ در این حالت اقدام تروریست‌های تفکیری گویی اقدام خود این کشورهاست. در صورت انتساب اقدامات این جریان به دولت های حامی مخاصمه با یک مخاصمه بین‌المللی مواجه خواهیم بود.
در مجموع معیارهای مختلفی در حقوق بین الملل برای انتساب عمل بازیگران غیردولتی به دولت معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از کنترل موثر، کنترل عمومی، موارد مذکور در مواد 4 تا 11 طرح مسوولیت بین المللی دولت ها و معیار حمایت و پناه دادن به تروریست ها در قطعنامه های  1368 (2001) و 1373 (2006) شورای امنیت و پیوند کافی در سازمان تجارت جهانی.
معیار کنترل عمومی برای تعیین وضعیت مخاصمه (بین‌المللی بودن یا نبودن مخاصمه) و همچنین برای انتساب عمل گروه سازمان یافته آن هم در موضوعات کیفری مطرح شده است لذا در این موضوع جایگاهی ندارد. معیار کنترل موثر در پیوند میان ماده 8 و رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه این نتیجه را به دست می دهد که شامل مواردی چون دستور و هدایت و کنترل در «هر اقدام خاص» به نوعی باشد که اگر آنها نبود آن اقدام محقق نمی شد. در این حالت آن یک اقدام خاص (و نه همه اعمال) به دولت خارجی منتسب می گردد. نگرش سخت‌گیرانه در این معیار مانع از آن می شود تا اقدامات داعش به دولت های حامی منتسب گردد.
اما معیار دیگری که برای گروه های تروریستی مطرح شده است معیار پناه دادن (harboring) است. آیا پناه دادن به یک گروه تروریستی موجب انتساب عمل آنها به دولت حامی خواهد شد؟ در این مورد باید توجه داشت که مفاد قطعنامه های ضدتروریستی چنین مضمونی ندارند و فقط به دولت قربانی اجازه اقدام ضروری علیه کشورهای پناه دهنده به تروریست ها را داده است. به عبارت دیگر این معیار تنها در توسعه قلمروی دفاع مشروع نقش داشته است.
با این حال حمایت کشورهای غربی و عربی از جریان تکفیری تعهداتی از این کشورها را نقض کرده است.

2- تخلفات بین‌المللی دولت های حامی جریان تکفیری
حمایت از جریان تکفیری موجب نقض تعهدات بین المللی زیر شده است:

2-1- توسل به زور
هرچند حمایت از این تروریست ها مصداق تجاوز و حمله مسلحانه نیست اما ديوان بین المللی دادگستری در بند 205 رأي خود در قضیه نیکاراگوئه بخشی از قطعنامه 2625 مجمع عمومی راجع به اعلاميه اصول حقوق بين¬الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري بين دولت¬ها را اینگونه تفسیر می کند که هرگونه کمک به شورشیان که متضمن استفاده از زور باشد ناقض اصل توسل به زور است. 

2-2- مداخله در امور داخلی
در قضیه نیکارگوئه هرچند اقدام شورشیان کنترا به امریکا منتسب نشد اما حمایت از آنها مداخله در امور داخلی تلقی شد. دیوان در قضیه نیکاراگوئه «استخدام نیرو، آموزش، سازماندهی،کمک رسانی، تجهیز و حتی تشویق، حمایت، یاری رساندن و هدایت عملیات های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه» را مداخله در امور داخلی دانست. باید توجه داشت از آنجایی که هیچ دولتی جریان تکفیری را به رسمیت نشناخته است هیچ نوع حمایتی از آنها مشروع نخواهد بود.
حمایت از جریان تکفیری جلوه های مختلفی دارد:
حمایت عقیدتی: جریان تکفیری مولود تفکرات وهابیت در عربستان است. دانشگاه های الایمان در یمن و ملک عبدلله در افغانستان نمونه ای از این سرمایه گذاری هستند.
حمایت مالی: وزیر توسعه آلمان کشور قطر را حامی مالی می داند و نوری مالکی نیز قطر و عربستان را متهم کرده است.
حمایت نظامی: چندی پیش خبر تخلیه بارهای نظامی توسط هواپیماهای امریکا در مناطق موصل، جلولا و کوبانی منتشر شد و قبل از آن سلاح های ترکیه ای در میان سلاح های داعشی ها گزارش شده بود.
حمایت رسانه ای: تحریم رسانه ای سوریه و از طرف دیگر مصاحبه با عناصری از شورشیان سوریه و اخیرا با اعضای داعش توسط بی بی سی از این جمله است.  

2-3- حمایت از تروریسم بین المللی
طبق قسمت ب بند 1 ماده 2 کنوانسیون تامین مالی تروریسم اقدامات این جریان تکفیری تروریسم بین المللی محسوب می شود. این ماده چنین مقرر می دارد
Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act
کمک مالی به تروریسم طبق این کنوانسیون و پناه دادن به آنها طبق قطعنامه های 1368 و 1373 تخلف بین المللی است. هرچند تروریسم یک جرم مشمول صلاحیت جهانی نیست، اما کشورهای متبوع اعضای داعش و کشورهای محل فعالیت آنها متعهدند که مجازات انگاری لازم برای تعقیب آنها را داشته باشند.
این پرسش باقی است که حمایت رسمی و دولتی عربستان از عقاید عبدالوهاب و ابن تیمیه که ریشه های عقیدتی تروریسم است این دولت تبدیل به یک دولت حامی تروریسم (state-sponsored terrorism) تبدیل می کند؟ اعلامیه محو تروریسم بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مورخ 1994 تروریسم را صرف نظر از ماهیت مرتکب محکوم کرده است. همین نظر توسط کارگروه ویژه مجمع برای طرح پیش نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا می توان گفت در این مورد با پدیده تروریسم دولتی مواجه هستیم هرچند حقوق بین الملل سازوکارهای مناسب برای برخورد با آن را پیش بینی نکرده است و تنها برخی کشورها به طور یکجانبه در قوانین خود به تروریسم دولتی استناد کرده اند. 

2-4- معاونت در نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی
هرچند این کشورها خود مرتکب جنایت جنگی نشده اند اما تحویل سلاح کشتار جمعی به شورشیان سوریه و کمک نظامی و مالی به داعش می تواند مصداق معاونت مذکور در ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری باشد.  

2-5- نقض تعهد به پیشگیری
مسوولیت بین المللی به جهت نقض تعهد به تلاش معقول برای جلوگیری از اعمال شورشیان (نقض اصل تعهد به پیشگیری) در قضیه بوسنی علیه صربستان پذیرفته شد. در رابطه با مبارزه با تروریسم اسناد بین المللی مختلفی مانند کنوانسیون بمبگذاری تروریستی مورخ 1997 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 1999 تعهد به پیشگیری و تضمین وجود دارد. در این رابطه باید گفت که عملکرد برخی دولت ها با ابهام مواجه است: ترکیه از یکسو پناهندگان سوری را می پذیرد و از سوی دیگر در حمله به کوبانی توسط داعش مدارا می‌کند. 

2-6- نقض حق تعیین سرنوشت
در حالی که طبق رای دیوار حایل کشورها ملزم به عدم همکاری با ناقض حق تعیین سرنوشت هستند این کشورها به داعش در نقض حق تعیین سرنوشت سوریه و عراق کمک می کنند در حالی که نظام سیاسی عراق و سوریه پشتوانه آرای مردمی را به همراه دارد.

نتیجه گیری 

  • استاندارد دوگانه در برابر تروریست ها از سوی غرب بیانگر این است که از نظر غرب دو نوع تروریست وجود دارد: تروریست خوب و تروریست بد. زمانی که علیه دولت مرکزی سوریه بجنگند خوبند و اگر به حریم منافع غرب نزدیک شوند بدند! 
  • غرب زمانی به تربیت تروریست های واقعی اقدام می کرد که حزب الله را به عنوان تروریست به دنیا معرفی می‌کرد! 
  • منشا عقیدتی تروریسم در عربستان و پاکستان است. همانطور که در سال 2001 افغانستان به جهت میزبانی از طالبان مسوول اقدامات تروریستی القاعده محسوب شد و هدف دفاع مشروع قرار گرفت، امروز عربستان باید به جهت میزبانی از وهابیت مسوول اقدامات تروریستی داعش تلقی شود. 
  • ایران در این آزمون در جبهه مبارزه با تروریسم ایستاده است و جز در حمایت از دولت مرکزی عراق و سوریه مداخله‌ای نکرده است.
+ نوشته شده در  شنبه ششم دی 1393ساعت 14:2  توسط یاسر ضیایی  | 

 

کتاب انسانی شدن حقوق بین الملل از آخرین آثار تئودور مرون رئیس دیوان کیفري بین المللی یوگسلاوي سابق و قاضی ارشد در شعبه استیناف دیوان بین المللی کیفري رواندا و همچنین رئیس افتخاري انجمن آمریکایی حقوق بین الملل میباشد که در آن به بازتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر سایر مباحث حقوق بین الملل عمومی اشاره رفته است. نویسنده در توصیف این اثر بیان داشته «گاهی گفته میشود که توسعه استادانه سازمانها و هنجارهاي حقوق بشر دستکمی از یک انقلاب در حوزه حقوق بین الملل نداشته اند. آیا این گفته صحیح است؟ و اگر چنین است در کدام بخشهاي حقوق بین الملل شاهد این گسترش هستیم. در این کتاب با بررسی بیشتر حوزه هاي عام حقوق بین الملل عمومی، سعی کرده ایم نشان دهیم که تاثیر حقوق بشر و هنجارهاي بشردوستانه تنها محدود به یک بخش از حقوق بین الملل نبوده و تاثیر آن به بیشتر بخشهاي آن با درجات مختلف تسري یافته است. انسانی شدن حقوق بین الملل عمومی تحت تاثیر حقوق بشر، قبل از هر چیز توجه خود را از رویکرد دولت محور به فرد محور تغییر داده است». جناب آقای خوشناو قاضی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل فصل اول از این کتاب را ترجمه کرده و آن را برای مطالعه خوانندگان در اختیار قرار داده اند. از اینجا می توانید ترجمه روان و علمی این اثر را دریافت نمایید. (بعد از کلیک بر روی لینک مربوطه گزینه free download را بزنید)
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392ساعت 0:12  توسط یاسر ضیایی  | 

همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی به تاریخ یکم اسفند1392همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی را برگزار می کنند. در نظر است تااین همایش با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی برگزار شود.

محورهای همایش

تحول مفهوم مسئولیت

مصونیت سیاسی و مسئولیت انسانی

حاکمیت سیاسی و حق حمایت

عدم مداخله و مسئولیت حمایت

عدالت انتقالی و بی کیفری

ناپدید شدگی اجباری

جنایت علیه بشریت

شورای امنیت و عدالت

مصادیق جنایت جنگی

صلاحیت محاکم

جرم تجاوز

شرایط و چگونگی ارایه مقاله

1.عنوان و چکیده مقاله در برگیرنده هدف، روش، نتایج و دستاوردهای پژوهش تا 20 مهر ماه به info@isjq.net فرستاده و پس از دریافت پاسخ مثبت، اصل مقاله تا 20 آذر ارسال شود؛

2.متن مقاله می تواند به زبان های پارسی، انگلیسی یا فرانسه باشد؛

3.موضوع، چکیده و اصل مقاله نباید در هیچ منبع دیگری چاپ و یا ارایه شده باشد؛

4.در صورت هرگونه حمایت مالی، نام سازمان یا موسسه و شماره پروژه یا طرح در پایان چکیده ذکر گردد. بدیهی است ارایه و چاپ چنین مقالاتی منوط به ارایه رضایت نامه از سازمان یا موسسه مربوطه به فصلنامه مطالعات بین المللی است.

برای اطلاعات بیشتر از نحوه ثبت نام به این لینک مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392ساعت 16:54  توسط یاسر ضیایی  | 

شماره هجدهم از مجموعۀ تازه های ملل متحد - دو هفته نامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - بر روی پایگاه اینترنتی انجمن قرار گرفت. در این شماره می خوانید:

* پاسخ ایران به گزارش 22 می 2013 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران

* رد درخواست های کاستاریکا و نیکاراگوا برای اصلاح دستور موقت مورخ 8 مارس 2011 دیوان بین المللی دادگستری

* گزارش جدید هیأت مستقل بین المللی حقیقت یاب در خصوص وضعیت حقوق بشر سوریه

* گزارش دبیرکل ملل متحد از وضعیت کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان

* درخواست کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد از دولت سودان برای تمدید مجوز فعالیت امدادرسان بین المللی

* تبرئه کریستیج از اتهام توهین به دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق

* اظهارات دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت های آفریقای مرکزی، دارفور سودان و نیجریه

* درخواست ژاپن برای مشورت با روسیه در چارچوب نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت در قضیه هزینه بازیافت وسایل نقلیه موتوری 

فایل پی دی اف این شماره از تازه های ملل متحد نیز در دسترس و از اینجا قابل دریافت می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392ساعت 16:51  توسط یاسر ضیایی  | 

به اطلاع می رساند شماره هفدهم از مجموعۀ تازه های ملل متحد - دو هفته نامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - به همت جناب آقای حسن کمالی نژاد و سرکار خانم ستاره ساعدی بر روی پایگاه اینترنتی انجمن قرار گرفت. در این شماره می خوانید:

* اختلاف اعضای شورای امنیت ملل متحد در خصوص مغایرت پرتاب موشک های بالستیک ایران با قطعنامه های شورا

* نخستین گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل راجع به شکل گیری و ادله حقوق بین الملل عرفی

* رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی مبنی بر رد درخواست تجدیدنظر کمیسیون اتحادیه در قضیه کادی (2)

* درخواست دیوان بین المللی کیفری از دولت نیجریه برای بازداشت و تحویل عمر البشیر به دیوان

* تصمیم شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری مبنی بر رد درخواست لیبی برای تعلیق تحویل سیف الاسلام

* گزارش یونسکو: مخاصمه مسلحانه، مهم ترین عامل بازدارنده کودکان از تحصیل

* افشاگری ادوارد اسنودن از نقض حریم خصوصی کاربران اینترنتی از سوی ایالات متحد آمریکا

* درخواست اتحادیه اروپایی برای مشورت با روسیه در چارچوب نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت در قضیه هزینه بازیافت وسایل نقلیه موتوری

* رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی مبنی بر اینکه موافقت نامه تریپس در صلاحیت انحصاری اتحادیه قرار دارد، نه دولت های عضو

این مقالات را می توانید از اینجا مطالعه فرمایید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مرداد 1392ساعت 16:34  توسط یاسر ضیایی  | 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند

فراخوان مقاله
تحولات حقوق بین الملل دریاها:
بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها

27 و 28 آذر 1392 

محورهای همایش:
1)     تحدید حدود مناطق دریایی
-          ترسیم خطوط مبدأ مستقیم
-          تحدید حدود فلات قاره در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری
-          آورده دادگاه بین المللی حقوق دریاها در زمینۀ تحدید حدود فلات قاره
-          تعیین حد خارجی فلات قاره. عملکرد کمیسیون حدود فلات قاره (ضمیمه 2 کنوانسیون)

2)     مقابله با جرائم سازمان یافته در دریا
-          قاچاق مواد مخدر (کنوانسیون 1988)- همکاریهای منطقه ای (اروپا-کاراییب)
-          امنیت کشتیرانی
الف- کنوانسیون 1988 در مورد مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (مقابله با تروریسم دریایی)
ب- تجدیدنظر در کنوانسیون 1988 و تسری ترتیبات کنوانسیون به قاچاق سلاح های کشتار جمعی و مواد مورد استفاده برای ساخت آن­ها (پروتکل 2005) 
-          ابتکار ایالات متحده برای مقابله با قاچاق سلاح های کشتار جمعی (Proliferation Security Initiative 2003)
-          مهاجرت غیرقانونی (کنوانسیون 2000 پالرمو)

3)     کشتیرانی بین المللی
-          مفهوم عبور بی ضرر. قوانین ملی دولت ها- تردد کشتیهای حاوی مواد خطرناک
-          عبور ترانزیت از تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی
-          مقررات ملی مربوط به ثبت کشتیها- پرچمهای مصلحتی در کنوانسیون 1986
-          حمایت از خدمه کشتیها و آزادی سریع خدمه (رویه دادگاه بین المللی حقوق دریاها)
-          ایجاد محدودیت در کشتیرانی توسط شورای امنیت
-          کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در زمینۀ حمایت از خدمۀ کشتی ها

4)     حمایت از محیط زیست دریایی
-          مقررات مربوط به تخلیه آب توازن- کنوانسیون 1973
-          کنوانسیون های مربوط به دریاهای نیمه بسته (کنوانسیون کویت در مورد حفاظت از محیط زیست خلیج فارس)
 
بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می شود تا طرح یا چکیدۀ مقاله خود را متناسب با محورهای همایش و با رعایت نکات زیر ارسال فرمایند:
1- طرح یا چکیده مقاله باید در حدود 250 کلمه به صورت تایپ شده در محیط word ، همراه با نام و نام خانوادگی و درجۀ علمی و شغل نویسنده، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ 1392/06/15 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال شود.
2- در صورت تأیید طرح یا چکیدۀ مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقالۀ خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ 1392/08/25 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده مقاله لزوماً به معنای تأیید مقاله نخواهد بود.
3- مقاله ارسالی باید صرفاً برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه نشده یا در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.
4- مقالات برگزیده اعم از ارائه شده و نشده در همایش در مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهند رسید.
 
نشانی پست الکترونیکی دبیرخانۀ همایش:  auns.ir.2011@gmail.com 
نشانی دفتر انجمن:  تهران- خیابان کریم خان-نبش خیابان شهید عضدی(آبان)شمالی- ساختمان علامه طباطبائی – پلاک 76- کدپستی 1597633131 - طبقه دوم-اتاق201- انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- تلفکس: 81032201 - 021

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم تیر 1392ساعت 18:23  توسط یاسر ضیایی  | 

باسمه تعالی
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

با عنوان
آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره‌برداری و عرضه جهانی نفت

نگارنده
محمد آقایی

استاد راهنما
دکتر محمد شمسایی

اساتید مشاور
دکتر سید قاسم زمانی و دکتر فیصل عامری

اساتید داور
دکتر جواد کاشانی و دکتر نصرالله ابراهیمی

یکشنبه 16 تیرماه 1392 ساعت 14
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه سوم

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود در این جلسه حضور بهم رسانند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم تیر 1392ساعت 15:47  توسط یاسر ضیایی  | 


دومین کار گروه پژوهشی - کاربردی شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) شمار محدودی از علاقه مندان به این برنامه را می پذیرد. این کار گروه پنجشنبه بیست و هشت شهریور 1392 برگزار می شود.

برنامه

شناخت شورای امنیت، فراگیری روش های نوین آموزش و پژوهش با تاکید بر مدل های شبیه سازی، اجرای نقش شورای امنیت و گزارشگر ویژه سازمان ملل و تمرین مدل شورای امنیت.

مزایا و بهره مندی

این کار گروه یک برنامه تحقیقاتی_کاربردی است. به شرکت کنندگان فعال در برنامه گواهی شرکت در دوره از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد UNIC ارایه می شود. شرکت کنندگانی که مقالات با استاندارد علمی – پژوهشی در موضوع برنامه تالیف نمایند در ISJ به چاپ می رسد.

شرایط ثبت نام و پذیرش

1. معرفی نامه از دانشگاه برای استادان دانشگاه و از دستگاه اجرایی مربوطه برای مدیران و کارشناسان ارشد دولتی و غیرحکومتی.

2. توصیه نامه از استادان عضو هیات تحریریه یا مشاوران بین المللی فصلنامه یا از استادان شناخته شده کشور.

3. نامه درخواست به همراه 1 قطعه عکس، نشانی و شماره تماس. ضمن اینکه هر فرد در یک تیم سه نفره دانشگاهی یا تحقیقاتی با دیگر تیم های تحقیقاتی به رقابت علمی و پژوهشی خواهد پرداخت.لذا توصیه می شود شرکت کنندگان در قالب یک تیم سه نفره ثبت نام کنند. در غیر این صورت دبیرخانه کارگروه با توجه به رزومه و تسلط علمی – پژوهشی داوطلبان آنها در تیم های سه نفره پژوهشی – کاربردی قرار خواهد داد. در پایان دوره سه تیم ممتاز این برنامه معرفی خواهند شد.

4. واریز هزینه ثبت نام، کتاب، فصلنامه، پذیرایی... و شرکت در کارگروه به مبلغ دو میلیون ریال به حساب سیبا 0105434324008 بانک ملی به نام فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ).(دانشجویان با ارایه مدرک معتبر و با احتساب تخفیف 1.500.000 ریال)

توضیح اینکه واریز وجه با کارت های بانک ملی به شماره حساب فصلنامه امکان پذیر است.

نشانی و مهلت ارسال مدارک

علاقه مندان همه مدارک را از طریق ایمیل تا بیستم تیر به نشاني  info@isjq.net آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  و یا  internationalstudiesjournal@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  ارسال كنند.

شماره تماس ضروری: 09125911787
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم تیر 1392ساعت 0:13  توسط یاسر ضیایی  | 


The Third International Summer School on
Human Rights and Cultural Diversity

مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد برگزار می کند 
   
سومین مدرسه بین المللی حقوق بشر و تنوع فرهنگی
 به زبان انگلیسی
 
12- 10  تیرماه 1392
 
Organizers:
The Non-Aligned Movement Center for Human Rights and Cultural Diversity
in Cooperation with,
Swinburne University of Technology- Australia  and
Iranian Islamic Human Rights Commission
 
اسامی برخی از اساتید دوره:
 
دکتر اسعد اردلان ، دکتر باقر انصاری،دکتر لیندا بریسکمن ،  دکتر توکل حبیب زاده ، دکتر علی خرم ،دکترمحمد کاظم سجادپور،  دکتر محیا صفاری نیا،  دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ،  دکتر پوریا عسکری ،  دکتر سید علی محمودی ، دکتر بهرام مستقیمی ،
دکتر نسرین مصفا ، دکتر رحیم نوبهار،  دکتر محمد رضا ویژه ،  دکتر کامران هاشمی
 
Items of Discussion:
The Relationship between Cultural Diversity and Human Rights: Historical and Current Contribution of Cultures to the Enhancement of Human Rights and Humanitarian Law;
Universality and Relativism of Human Rights;
Cultural Limitations to the Implementation of Human Rights;
Rights to Cultural Identity;
Cultural Rights;
Human Rights and Religions;Human Rights and Development;
Human Rights and Ethics;Human Rights and Human Security;
Specific Human Rights Issues in Developing Countries;Combating Xenophobia, Islamophobia, Hatred, and Other Kinds of Intolerance;
Protection of Vulnerable People in Multicultural Communities; Elderly , Refugees ,Minorities

 
شرایط ثبت نام:
* اعلام نام  و نام خانوادگی به فارسی و لاتین ، مدرک و رشته تحصیلی ، محل کار یا تحصیل و شماره تلفن همراهبه نشانی:  Zahra.alvand@gmail.com  شماره تلفن 09393695334
* واریز مبلغ   120  هزارتومان (100 هزار تومان برای  دانشجویان) به شماره حساب  2059246578بانک ملت  بنام آقای کامران هاشمی و ارسال  فیش مربوطه از طریق ایمیل به نشانی ایمیل فوق
*آخرین مهلت ثبت نام:  شنبه 8 تیرماه
*مکان : کمیسیون حقوق بشر اسلامی – خیابان سهروردی شمالی – پایین تر از سید خندان – کوچه قرقاول – پلاک2
*زمان :
-  دوشنبه 10 تیر: از ساعت 15  الی 22 ( به همراه مراسم رونمایی از دومین کتاب سال  حقوق بشر و تنوع فرهنگی ، شرکت در جلسه کمبته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی با حضور اساتید حقوق دان صاحب نام کشور،  و صرف شام )
- سه شنبه  11 تیر و چهارشنبه 12 تیر: از ساعت 9 صبح  لغایت  7  بعداز ظهر ( همراه با صرف نهار)
 
شرکت کنندگان جهت بهره برداری از دوره می بایست از آشنایی لازم با زبان انگلیسی برخوردار باشند.
 
به شرکت کنندگان  گواهینامه معتبر بین المللی ارائه می گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم تیر 1392ساعت 15:8  توسط یاسر ضیایی  | 

فراخوان مقاله در زمينه حقوق بشردوستانه
ارديبهشت ماه 1392

 دانشجویان و پژوهشگران ارجمند،
«کمیته ملی حقوق بشردوستانه» و «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» در نظر دارند تا دومين ويژه‌نامه حقوق بشردوستانه را در يكي از شماره‌هاي «فصلنامه مطالعات بين‌المللي» منتشر كنند. از اين رو، از علاقمندان دعوت مي‌گردد تا مقاله خود را با در نظر گرفتن موارد ذيل ارسال فرمايند:      
1.       فصلنامه مطالعات بین‌المللی بر مبناي نامه شماره 4678 / 3 مورخ 16 / 5 / 1385 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک فصلنامه علمی-ترویجی است؛
2.       عنوان و چکیده مقاله خود را تا تاریخ 18خرداد 1392 به آدرس inc_hl@rcs.ir فرستاده و پس از دریافت پاسخ مثبت، نسبت به ارسال اصل مقاله تا تاریخ 31 مرداد 1391 اقدام کنند؛
3.       متن مقاله مي‌تواند به زبان فارسی و یا انگلیسی باشد؛
4.       موضوع مقاله می‌تواند یکی از موضوعات گوناگون حقوق بشردوستانه باشد؛
5.       در صورت پذيرفته شدن مقاله، پژوهشگران ارجمند لازم است ضمن رعايت موارد ذيل در نگارش مقاله، نسبت به پر نمودن فرم تعهد‌نامه‌اي كه در اختيار نويسنده قرار خواهد گرفت، اقدام نمايند:
1.       عنوان دقيق نويسنده و آدرس ايميل نويسنده نوشته شود؛
2.       مقاله بايد حداقل 14 صفحه و حداكثر 22 صفحه باشد؛
3.       چكيده انگليسي و فارسي مقالات بايد در دو فايل جداگانه به همراه اصل مقاله فرستاده شود. چكيده بايد دربردارنده هدف، روش، نتايج و دستاوردهاي پژوهش و حداكثر 200 كلمه باشد؛
4.       واژگان كليدي به فارسي و انگليسي در ذيل چكيده‌ها قيد شوند؛
5.        مقالات نبايد قبلاً در مجله‌اي ديگر چاپ شده و يا زير چاپ باشد. در غير اين صورت، مقاله به طور خودكار حذف خواهد شد؛
6.       در صورت هر گونه حمايت ملي، نام سازمان يا موسسه و شماره پروژه يا طرح مربوطه در پايان مقاله ذكر گردد. همچنين رضايت نامه سازمان يا موسسه مربوطه مبني بر انتشار مقاله در فصلنامه بايد ارائه گردد؛
7.       منابع مورد استفاده در پايان مقاله و به روش زير نوشته شود:
-         كتاب: نام خانوادگي، نام، نام كتاب، شماره جلد، نام و نام خانوادگي مترجم (در صورت ترجمه بودن)، محل چاپ، نام ناشر، نوبت چاپ، سال چاپ، شماره صفحه يا صفحات؛
-         مقاله: نام خانوادگي، نام، نام مقاله (در داخل گيومه)، نام مجله، تاريخ چاپ، شماره مجله، شماره صفحه يا صفحات؛
-         اگر تكرار منبع بدون فاصله باشد، از واژه همان يا Ibid و ذكر شماره صفحه استفاده شود و اگر با فاصله باشد، نام و نام خانوادگي نويسنده، واژه پيشين يا op.cit و شماره صفحه نوشته شود.
-         نام كتاب يا مقاله بايد Bold و Italic باشند و نيازي به ذكر القاب و عناويني مانند دكتر يا پروفسور در مورد نويسنده يا مترجم نيست.

لازم به ذكر است كه نخستين ويژه‌نامه حقوق بشردوستانه در فصلنامه مطالعات بين‌المللي با مشخصات ذيل منتشر گرديده است:
فصلنامه مطالعات بين‌المللي (35)، سال نهم، شماره 3، زمستان 1391.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392ساعت 23:40  توسط یاسر ضیایی  | 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

نشست علمی – تخصصی «شورای حقوق بشر و حق بر صلح»

سخنران: دکتر سعید محمودی
(رئیس سابق (سال های 2009 و 2011) و استاد دانشکده حقوق دانشگاه  استکهلم) 

زمان: یکشنبه 12 خرداد 1392، از ساعت 15:00 تا 17:00
مکان: خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو، بوستان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی. 

* بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در این نشست علمی – تخصصی دعوت می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392ساعت 23:0  توسط یاسر ضیایی  | 

در ادامه می توانید بخش دوم فهرست مقالات تخصصی حقوق بین الملل عمومی که تا سال ۱۳۹۲ در مجلات مختلف منتشر شده اند را مشاهده نمایید.

با تشکر از جناب آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 23:46  توسط یاسر ضیایی  | 

در ادامه می توانید بخش اول فهرست مقالات تخصصی حقوق بین الملل عمومی که تا سال ۱۳۹۲ در مجلات مختلف منتشر شده اند را مشاهده نمایید.

 با تشکر از جناب آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392ساعت 23:43  توسط یاسر ضیایی  | 

مرکز مطالعات عالی بین المللی و معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می کنند:
نشست علمی با حضور جناب آقای دکتر کروما
Judge Koroma
نائب رئیس  سابق دیوان بین المللی  دادگستری

به اطلاع می رساند نشست علمی بررسی بکارگیری زور از تهدید تا توسل به زور با تاکید بر رویه دیوان بین المللی دادگستری با سخنرانی دکتر عبدل غدیر کروما قاضی سابق دیوان بین المللی دادگستری شنبه 7 اردیبهشت از ساعت 14 الی 16 در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران برگزار می شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 9:50  توسط یاسر ضیایی  | 

آغار ثبت‌نام پنجمین دوره مسابقات ملی شبیه‌سازی دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)

مرحله ملی مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین‌‌المللی کیفری امسال نیز با مشارکت دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر ایران، موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. به همین منظور دانشجویان می‌توانند در قالب تیم‌های سه نفره دانشجویی با ارسال یک ایمیل به آدرس tkamran@icrc.org   برای شرکت در این مسابقات ثبت‌نام کنند. اطلاعات لازم درخصوص مراحل بعدی مسابقه و تکمیل فرم‌های ثبت‌نام از طریق ایمیل به اطلاع دانشجویان خواهد رسید. شرکت دانشجویان حقوق در این مسابقات در چهار دوره گذشته با رشد چمشگیری مواجه بوده است.
در مرحله نخست یک سناریو در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت که در آن به جرایم ارتکابی و متهمان پرونده اشاره شده است. تیم‌های شرکت کننده در مسابقه باید در دو نقش تیم‌های دادستانی و وکلای مدافع به بیان دلایل خود له یا علیه متهمان بپردازند. مجموع امتیازات کسب شده توسط هر تیم در مجموع دو نقش محاسبه خواهد شد. در این مرحله اجرای نقش به زبان فارسی خواهد بود. تیم های منتخب در مرحله اول به نیمه نهایی راه خواهند یافت. در این مرحله مسابقه به زبان انگلیسی اجرا خواهد شد.
تیم برنده در مرحله ملی به عنوان نماینده ایران در مسابقات منطقه‌ای و درصورت موفقیت در مرحله آسیایی و مسابقات جهانی ژان پیکته شرکت خواهد کرد. نمایندگان قبلی ایران در مسابقات منطقه‌ای موفق به کسب رتبه اول، کسب عنوان بهترین پژوهش، و کسب عنوان بهترین لایحه ارائه شده در مسابقات شده‌اند.
شایان ذکر است مهلت ثبت‌نام مسابقات امسال تا تاریخ 15 اردیبهشت 1392 می‌باشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم فروردین 1392ساعت 22:38  توسط یاسر ضیایی  |